Vishakha Committee

Vishakha Committee

Mrs. Shakuntalatai Patil President
Mrs. Archana Nimase Vice-President
Hon’ble Mr. Nitin Patil Guest – Member
Dr. K. G. Shinde Secretary
Adv. Vishal Kadam Member
Prof. Manshetti Lakshmi K. Member
Lahot Hema Meharsing Member